Scroll to top

Ďalšie činnosti

Letná údržba

Strojné zametanie komunikácií a chodníkov

Opravy komunikácií asfaltobetónom (výtlky)

Opravy chodníkov (asfaltobetón, zámková dlažba)

Čistenie uličných vpustí

Zimná údržba

Odhŕňanie snehu z komunikácií, chodníkov a spevnených ploch (parkovísk)

Posyp komunikácií a chodníkov
inertným posypovým materiálom (kam.drva) a soľou (NaCl)

Odvoz snehu

Skúšky únosnosti podkladových vrstiev
ľahkou dynamickou doskou ( LDD-100)

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.