Scroll to top

SLUŽBY

Činnosť firmy

Postup prác

1

Dohoda sa uskutoční prostredníctvom telefonického rozhovoru, resp. e-mailovou komunikáciu, pričom dohodne osobné stretnutie priamo na tvare miesta (miesto, kde sa bude realizovať stavba).

2

Následne sa na stretnutí na tvare miesta uskutoční obhliadka.

3

Potom sa vypracuje cenová ponuka, ktorá sa zašle potenciálnemu klientovi.

4

Po potvrdení cenovej ponuky klientom, klient odovzdá stavenisko po podpísaní zmluvy o dielo.

5

Následne dochádza k realizácii stavby a po ukončení prác sa odovzdajú klientovi príslušné dokumenty a stavenisko a dôjde k platbe za súpis vykonaných prác.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.