Scroll to top

O nás

Spoločnosť SVOMA, s.r.o. Vám zaručí maximálnu spokojnosť, flexibilitu, odbornosť pracovníkov, odovzdanie zákaziek v dohodnutých termínoch za prijateľné ceny. Predmetom činnosti firmy sú dopravné, inžinierske, pozemné, priemyselné stavby a stavby podľa Vašich požiadaviek.

Bytová výstavba

Výstavba rodinných domov
Zatepľovanie
Úprava interiérov a exteriérov
Úprava dvorov
Výstavba garáží a prístreškov
Rekonštrukcia bytových jadier

Výstavba komunikácií a chodníkov

Výstavba komunikácií a chodníkov z asfaltobetónu, zámkovej dlažby a kamennej dlažby
Dopravné značenie

Zemné a búracie práce

Výkop základov, terénne úpravy
Búranie betónov

Kanalizácie vodovody

Výstavba a oprava kanalizácií
Zhotovenie septikov a žúmp
Kanalizačné vpuste, šachty a zberače

Protipovodňové opatrenia

Rigoly, priepusty, odvodňovacie žľaby
Regulácia vodných tokov
Odvodnenie spevnených plôch

Priemyselné stavby

Betonárske práce

    Betonáž základov, podkladové betóny, oporné múry

Zámočnícke práce

Autobusové zastávky, prístrešky, lavičky a zábradlia

Ďalšie činnosti

Letná údržba
Zimná údržba
Skúšky únosnosti podkladových vrstiev ľahkou dynamickou doskou ( LDD-100)