Scroll to top

KTO SME

Spoločnosť SVOMA, s.r.o. Vám zaručí maximálnu spokojnosť, flexibilitu, odbornosť pracovníkov, odovzdanie zákaziek v dohodnutých termínoch za prijateľné ceny. Predmetom činnosti firmy sú dopravné, inžinierske, pozemné, priemyselné stavby a stavby podľa Vašich požiadaviek.

PREČO MY

Ako doplnkové služby ponúkame letnú aj zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev. Snažíme sa aplikovať moderné technológie podporujúce udržateľnosť.

Hlavné činnosti

1. Výstavba komunikácií a chodníkov
2. Kanalizácie a vodovody
3. Protipovodňové opatrenia
4. Betonárske práce
5. Zemné a búracie práce
6. Priemyselné stavby
7. Bytová výstavba
8. Zámočnícke práce
9. Ďalšie činnosti

Ďalšie činnosti

1. Letná údržba
2. Zimná údržba
3. Skúšky únosnosti podkladových vrstiev (LDD-100)